Почти застрашен вид

Почти застрашен вид (на английски: Near Threatened (NT)) е природозащитен статус даван на видове или ниски таксони, за които се смята, че може да бъдат застрашени от изчезване в бъдеще, макар и понастоящем да не са със застрашен статут. Затова МСЗП препоръчва на статуса „почти застрашен“ на определени интервали от време.