Пощенска станция

По̀щенска ста̀нция (стационарна пощенска станция[1]) е основен елемент на пощенските мрежи, организиран в самостоятелни помещения, където чрез технологично свързани помежду си работни места, от длъжностни лица на пощенски оператор се извършват пощенски услуги и други търговски дейности.

Пощенска станция

Пощенската станция може да бъде и мобилна[2], която е елемент на пощенските мрежи, организиран в помещения на специализирани транспортни средства, където длъжностни лица на пощенски оператор извършват пощенски услуги по уточнен маршрут и график в няколко населени места без стационарни пощенски станции.

ИсторияРедактиране

Пощенската станция, съкратено поща, (на латински: posta, съкратено от statio posita – станция за смяна на коне) е сграда, предназначена за получаване, съхранение, преразпределение и разнасяне на писма и колети. В пощата могат да бъдат закупени пощенски марки, пликове за писма, празни кутии и други опаковъчни материали. В пощенските станции човек може да закупи една от намиращите се там пощенски кутии при положение, че не желае да получава пощата си у дома или ако няма постоянен адрес.

ИзточнициРедактиране

  1. Закон за пощенските услуги (редакция към 5 юли 2019 г.), § 1, т. 28 от Допълнителни разпоредби.
  2. Закон за пощенските услуги (редакция към 5 юли 2019 г.), § 1, т. 29 от Допълнителни разпоредби.

Вижте същоРедактиране