Правният акт е словесно документално изразяване на волята на държавата и на други правни субекти, която води до правни последици.

Видове редактиране

Правните актове биват:

  1. Нормативни актове. Те са:
  2. Тълкувателни актове – те изясняват съдържанието на определена правна норма.
  3. Актове по правоприлагане – съдебни решения.
  4. Доброволно създадени правни актове от правни субекти, но въз основа на нормативни актове (всички договори между частни лица).

Действие редактиране

Правните актове действат:

  • във времето – действат като влизат в сила (действие);
  • в пространството – по принцип върху цялата територия на страната, но е възможно и върху част от нея;
  • спрямо лицата – По принцип действат спрямо всички, но може да се отнасят и за отделни категории лица.