Правните отрасли са втората по големина съвкупност от правни норми в рамките на нормативното битие на правото след правните дялове.

Правният отрасъл е исторически обособила се съвкупност в позитивното право, регулиращ определен род обществени отношения при използване на специфичен юридически режим.

Разграничителни критерии

редактиране

Критериите въз основа на които се разделят отраслите на правото са:

Основни отрасли на материалното право

редактиране

Основни отрасли на процесуалното право

редактиране

Източници

редактиране
  1. а б в г Дончо Хрусанов, Димитър Костов, Иван Дерменджиев – „Административно право на Република България – обща част“, Сиби, С. 2001.
  2. Русчев, Ив. – „Към въпроса за дуализма в частното право“, Сп. „Съвременно право“ бр. 6/2000 г.

Вижте също

редактиране