Правителство на Република Македония (2)

Второто правителство на Република Македония е съставено на 5 септември 1992 година. След вота на недоверие към първото правителство на страната, начело с Никола Клюсев, на негово място идва сравнително неизвестният тогава политик Бранко Цървенковски. Той довършва мандата на първото правителство. В новия състав правителството изкарва до 20 декември 1994 година.

Състава на кабинета включва:

министерство име партия
министър-председател Бранко Цървенковски безпартиен
заместник министър-председател Стево Цървенковски безпартиен
заместник министър-председател Йован Андонов безпартиен
заместник министър-председател Бекир Жута Партия за демократичен просперитет
вътрешни работи Любомир Фръчковски СДСМ
външни работи Денко Малески СДСМ
наука Аслан Селмани безпартиен
образование Димитър Баялджиев СДСМ
правосъдие Туше Гошев безпартиен
отбрана Владо Поповски СДСМ
икономика Петруш Стефанов безпартиен
земеделие, гори и водно стопанство Ефтим Анчев безпартиен
урбанизация, строителство, транспорт и екология Антони Пешев безпартиен
здравеопазване Йован Тофовски безпартиен
култура Гюнер Исмаил безпартиен
финанси Джевдет Хайредини Партия за демократичен просперитет
развойна дейност София Тодорова безпартиен
без ресор Яне Мильовски безпартиен
без ресор Любе Търпески безпартиен
без ресор Гордана Силяновска безпартиен
без ресор Сервет Авзиу Партия за демократичен просперитет