Правителство на Република Македония (5)

Петото правителство на Република Македония просъществува от 1 ноември 2002 до 28 август 2006 година.[1] През този период управляват трима различни министър-председатели, а съставът на правителството е леко изменен при всеки от тях. И трите правителства са коалиционни на партиите СДСМ, ЛДП и ДСИ. От 1 ноември 2002 до 2 юни 2004 година правителството е начело с Бранко Цървенковски, от 2 юни 2004 до 15 ноември на същата година с Хари Костов, а от 15 ноември 2004 до 28 август 2006 начело на правителството застава Владо Бучковски.

Правителства (2002-2006)

редактиране

Бранко Цървенковски (2002-2004)

редактиране
министерство име партия
министър-председател Бранко Цървенковски СДСМ
заместник министър-председател, отговаряща за европейската интеграция Радмила Шекеринска СДСМ
заместник министър-председател, отговарящ за политическата система Муса Джафери ДСИ
заместник министър-председател, финанси Петър Гошев Либерално-демократическа партия (Република Македония)
вътрешни работи Хари Костов СДСМ
външни работи Илинка Митрева СДСМ
образование и наука Азис Положани ДСИ
правосъдие Исмаил Дарлища ДСИ
отбрана Владо Бучковски СДСМ
икономика Илия Филиповски СДСМ
труд и социална политика Йован Манасиевски Либерално-демократическа партия (Република Македония)
земеделие, гори и водно стопанство Славко Петров Либерално-демократическа партия (Република Македония)
околна среда и пространствено планиране Любомир Янев СДСМ
транспорт и връзки Абдулхалим Касапи ДСИ
здравеопазване Реджеп Селмани ДСИ
култура Благоя Стефановски СДСМ
местно самоуправление Александър Гещаковски СДСМ
без ресор Владо Поповски Либерално-демократическа партия (Република Македония)

Хари Костов (юни-ноември 2004)

редактиране
министерство име партия
министър-председател Хари Костов безпартиен
заместник министър-председател, отговаряща за европейската интеграция Радмила Шекеринска СДСМ
заместник министър-председател, отговарящ за политическата система Муса Джафери ДСИ
заместник министър-председател Петър Гошев Либерално-демократическа партия (Република Македония)
вътрешни работи Силян Аврамовски СДСМ
външни работи Илинка Митрева СДСМ
образование и наука Азис Положани ДСИ
правосъдие Иджет Мемети ДСИ
отбрана Владо Бучковски СДСМ
икономика Стевче Якимовски Либерално-демократическа партия (Република Македония)
финанси Никола Поповски СДСМ
труд и социална политика Йован Манасиевски Либерално-демократическа партия (Република Македония)
земеделие, гори и водно стопанство Славко Петров Либерално-демократическа партия (Република Македония)
околна среда и пространствено планиране Любомир Янев СДСМ
транспорт и връзки Агрон Буджаку ДСИ
здравеопазване Реджеп Селмани ДСИ
култура Благоя Стефановски СДСМ
местно самоуправление Александър Гещаковски СДСМ
без ресор Владо Поповски Либерално-демократическа партия (Република Македония)

Владо Бучковски (2004-2006)

редактиране
министерство име партия
министър-председател Владо Бучковски СДСМ
заместник министър-председател, отговаряща за европейската интеграция Радмила Шекеринска СДСМ
заместник министър-председател, отговарящ за политическата система Муса Джафери ДСИ
заместник министър-председател, отговарящ за икономическата система Минчо Йорданов СДСМ
вътрешни работи Любомир Михайловски СДСМ
външни работи Илинка Митрева СДСМ
образование и наука Азис Положани ДСИ
правосъдие Мери Младеновска-Георгиевска СДСМ
отбрана Йован Манасиевски Либерално-демократическа партия (Република Македония)
икономика Фатмир Бесими ДСИ
труд и социална политика Стевче Якимовски Либерално-демократическа партия (Република Македония)
земеделие, гори и водно стопанство Садула Дураку ДСИ
околна среда и пространствено планиране Зоран Шапурич Либерално-демократическа партия (Република Македония)
транспорт и връзки Джемали Мехази ДСИ
здравеопазване Владимир Димов СДСМ
култура Благоя Стефановски СДСМ
финанси Никола Поповски СДСМ
местно самоуправление Ризван Сулеймани ДСИ
без ресор Владо Поповски Либерално-демократическа партия (Република Македония)

Източници

редактиране