Правоотношението е връзката между субектите на правото, която възниква при проявата на конкретен юридически факт и съдържа субективни права и задължения.

Правоотношенията са регулирани от правото обществени отношения.

Правоотношението включва в себе си три структурни елемента:

  1. субекти;
  2. обект;
  3. съдържание.

Източници

редактиране