Православна енциклопедия

„Православна енциклопедия“ (на руски: Православная энциклопедия) е специализирана енциклопедия, издадена от Църковно-научния център „Православна енциклопедия“[1]. Ръководител и главен редактор на тази център от основаването му е Сергей Кравец[2][3]. Като цели на изданието са заявени:

 • да се даде изчерпателна информация за двехилядолетната история и съвременното състояние на вселенското православие;
 • да запознае читателя с други християнски деноминации, нехристиянски религии, както и с феномените на науката, културата, философията, изкуството, политиката, свързани по един или друг начин с религията.[4]
„Православна енциклопедия“
«Православная энциклопедия»
Авторколектив
Създаване
Първо изданиеот 2000 г.
Русия
ИздателствоЦърковно-научен център „Православна енциклопедия“
Оригинален езикруски
„Православна енциклопедия“ в Общомедия

В работата по създаването на енциклопедията участват преподаватели от духовните школи на Руската православна църква, институти на Руската академия на науките, Москвския, Санктпетербургския и редица регионални университети, синодалните комисии и отдели на Московската патриаршия, а също и изследователски центрове в САЩ, Гърция, Италия, представители на другите поместни православни църкви.

Общо е планирано издаването на 75 тома[5]. През фебурари 2024 година са издадени 71 тома[6]. Електронната версия на „Православната енциклопедия“ решава въпроса с достъпността и актуализирането на информацията[7].

Създаване редактиране

 
Сергей Кравец

В края на 1990 година по инициатива на игумен Андроник Трубачов в Москва създадено издателство на Валаамски манастира „Преображение Гоподне“. През февруари 1991 година патриарх Алексий II Московски издава указ за създаване на Валаамско издателство, което затвърждава правния му статут. От самото начало на своята дейност издателството се занимава с публикуването на сериозни научни и исторически трудове. Публикувани са паметници на раннохристиянската и древноруската литература, които стават класически произведения на предреволюционните църковни учени, които трябва да бъдат върнати на читателя от края на ХХ век. През 1993 година взето решение да се издаде за 850-годишнината на Москва фундаментална „История на Руската църква“ въз основа на известния труд на митрополит Макарий Булгаков. Без да се ограничават до преиздаването на тази работа, те се стремяха в допълнителните статии за периода XVII – XX век да включим и коментари на съвременни учени от Руската академия на науките, Московския университет и др., които притежават едновременно безспорни научноизследователски качества и църковно съзнание. Общото ръководство на проекта за издаване на „История на Руската църква“ бе осъществено от патриарха Алексий II[8]. Този проект работеше със стабилната подкрепа на тогавашния кмет на Москва Юрий Лужков[2].

Тъй като публикуването на „История на Руската църква“ се приближаваше до своето заключение, възникна въпросът: какво да правим по-нататък? Как да запазим уникалния, добре доказан по отношение на изследователската дейност колектив от светски и църковни учени от около двадесет души? Според Сергей Кравец, "Нова задача за него изявление от само себе си: вече като се започне от средата на XIX век преди Православна Църква, а не само пред Руската Църква, а пред всички поместни Православни Църкви, е трудна, но така и не са постигнати цел е създаването на основен набор от знания под формата на "Православна енциклопедия“»[8]. Във връзка с изданието, през 1996 г. имахме знаменателна среща с патриарх Алексий ІІ. Така издателството на Валаамския манастир се преобразува в Църковно-научен център за подготовка и издаване на „Православна енциклопедия“[2].

На 10 октомври 1996 година Светият синод на Руската православна църква одобрява проекта за издание на 25-томната Православна енциклопедия. За реализацията на проекта са сформирани наблюдателен съвет, настоятелен съвет, църковно-научен съвет, научно-редакционен съвет и асоциация на благодетелите[1].

Както отбеляза Сергей Кравец, „основните параметри на предстоящата работа по „Православната енциклопедия“ бяха определени още през 1997 година. От самото начало енциклопедията се планира като издание, което далеч излиза извън рамките на православния свят: в него трябва да бъдат представени основни данни за всички християнски конфесии и други вероизповедания, значителни материали от областта на философията, морала, етиката, изкуството, музиката. Изданието трябваше да стане не толкова енциклопедия на самото православие, колкото енциклопедия на православния възглед за света на човешкия дух, за цялата хуманитарна сфера на живота“[8].

На 19 февруари 1998 година се състои първото заседание на научно-редакционния съвет под председателството на патриарх Алексий II. Съветът одобрява тематичното разделение на енциклопедията и определя сроковете на нейното създаване, изхождайки от необходимостта да се пусне първи том на 2000-годишнината от Рождество Христово. В допълнение са обсъдени въпроси на взаимодействието с църковни и светски научни институции, епархиите на Руската православна църква, а също и с братските поместни църкви[9].

Започвайки работа по енциклопедията, авторите разчитаха да се опрат на недовършената „Православна богословска енциклопедия“ на Александър Лопухин и Николай Глубоковски, както и на гръцката „Религиозна и етична енциклопедия“. Но още при работата върху речника на енциклопедията става ясно, че сведенията, дадени в „Православната богословска енциклопедия“, въпреки високата им научна стойност, са остарели, а данните от гръцката енциклопедия имат толкова тясно национален характер, че не може да се използват като основен източник за създаване на замисления общеправославен енциклопедичен свод[8].

В 1999 година е подготвен първия неазбучен том „Руска православна църква“ и е завършена работата по енциклопедичния речник[8]. Общо за изданието първоначално са планирани 25 тома (включително неазбучния), а проектът се очаква да бъде завършен до 2012 година[10][11][12].

Издаване редактиране

 
Представяне на 45 – 48 том от Православната енциклопедия. 7 юни 2018

В годината на 2000-годишнината от Рождество Христово излиза неазбучният том на енциклопедията, посветен на Руската православна църква. Неговото представяне се състои на 6 май в катедралния храм „Христос Спасител“ в Москва[13]. На 23 ноември на същата година в храма „Свети Николай“ в Толмачи патриарх Алексий II отслужва благодарствен молебен по повод излизането на първия азбучен том на енциклопедията[14][15][16].

На 16 март 2001 година с указ на патриарх Алексий II е създаден Обществен съвет за подкрепа на „Православната енциклопедия“ и в същия ден се провежда първото му заседание[17].

През май 2004 година патриарх Алексий II на заседание на съветите за издаване на православната енциклопедия, обявява, че броят на томовете ще се увеличи с пет или шест и ще достигне 30.[18].

През 2005 година на съвместно заседание на съветите към Църковно-научния център „Православна енциклопедия“ е поставена задачата да се премине към издаването на три азбучни тома годишно. Увеличаването на натоварването на авторите един и половина пъти изисква решителни мерки. През март 2006 година патриарх Алексий II изпраща до всички духовни академии на Руската православна църква циркулярни писма с предложение да обсъдят на академичните съвети необходимостта от рязко засилване на участието в работата по издаването на православната енциклопедия. Патриархът предлага духовните академии да включат в списъка на темите за писане на дипломни и кандидатстудентски работи темите на бъдещите статии на „Православната енциклопедия“. Взето е и решение за възможността да се разглеждат големи блокове от статии в енциклопедията като научни трудове при присъждането на степен[19]. Общият обем на изданието се очаква да бъде 3000 авторски листа, а енциклопедията ще включва повече от 70 000 статии в 30 тома. Завършването на изданието е планирано за 2015 година[20].

През март 2009 года след съвместно заседание на обществения, надзорния и попечителския съвет по изданието на „Православната енциклопедия“, е обявено, че издаването на енциклопедията ще продължи, въпреки икономическите трудности[21].

На 25 февруари 2014 година на 26-о съвместно заседание на надзорния, обществения и настоятелския съвет и представянето на XXXI – XXXIII том на енциклопедията е обявено, че е взето „много важно и много сложно в изпълнение решение за преминаване към отпечатване на четири тома на година“[22][23].

На 11 март 2015 година патриарх Кирил обявява, че са планирани 55 тома[24] и посочва, че „на всеки три месеца авторските и научно-редакционните колективи на „Православната енциклопедия“, довеждат до публикация 120 авторски листа научен текст“[23].

На 24 март 2016 година патриарх Кирил представя XXXVII – XC, отбелязвайки, че изданието е преодоляло „съдбовната черта“ – буквата К, на която спира изданието на додреволюционната „Православна богословска енциклопедия“[25].

На 6 април 2017 година в Сергиевата зала на трапезарията на храма "Христос Спасител" се състоя представянето на 41-44 тома, издадени през 2016 година, както и на 45-ия том, издаден през 2017 гожина. Патриарх Кирил отбеляза, че това е първият път, когато са представени наведнъж пет тома[26].

На 6 юни 2018 година се проведе 30-то заседание на Надзорния, обществения и настоятелския съвет за издаване на "православна енциклопедия". Бяха представени 45-48-ия азбучен тома[27].

19 март 2019 г. в катедралния храма "Христос Спасител" в Москва се проведе 31-то на съвместно заседание на надзорния, на обществения и правен съвета за публикуването на "Православна енциклопедия" и представяне на 49-52-ти нови тома на енциклопедията[28].

Съдържание редактиране

Том ((ru)) Наименование Година
Специальный том 2000
1 А – Алексий Студит 2000
2 Алексий, человек Божий – Анфим Анхиальский 2001
3 Анфимий – Афанасий 2001
4 Афанасий – Бессмертие 2002
5 Бессонов – Бонвеч 2002
6 Бондаренко – Варфоломей Эдесский 2003
7 Варшавская епархия – Веротерпимость 2004
8 Вероучение – Владимиро-Волынская епархия 2004
9 Владимирская икона Божией Матери – Второе пришествие 2005
10 Второзаконие – Георгий 2005
11 Георгий – Гомар 2006
12 Гомельская и Жлобинская епархия – Григорий Пакуриан 2006
13 Григорий Палама – Даниель-Ропс 2006
14 Даниил – Димитрий 2007
15 Димитрий – Дополнения к „Актам Историческим“ 2007
16 Дор – Евангелическая церковь союза 2007
17 Евангелическая церковь чешских братьев – Египет 2008
18 Египет древний – Эфес 2008
19 Ефесянам послание – Зверев 2008
20 Зверин в честь Покрова Пресвятой Богородицы женский монастырь – Иверия 2009
21 Иверская икона Божией матери – Икиматарий 2009
22 Икона – Иннокентий 2009
23 Иннокентий – Иоанн Влах 2010
24 Иоанн Воин – Иоанна Богослова Откровение 2010
25 Иоанна деяния – Иосиф Шумлянский 2011
26 Иосиф I Галисиот – Исаак Сирин 2011
27 Исаак Сирин – Исторические книги 2011
28 Исторический музей – Йэкуно Амлак 2012
29 К – Каменац 2012
30 Каменец-Подольская епархия – Каракал 2012
31 Каракалла – Катехизация 2013
32 Катехизис – Киево-Печерская икона „Успение Пресвятой Богородицы“ 2013
33 Киево-Печерская лавра – Кипрская икона Божией Матери 2013
34 Кипрская православная церковь – Кирион, Вассиан, Агафон и Моисей 2014
35 Кириопасха – Клосс 2014
36 Клотильда – Константин 2014
37 Константин – Корин 2015
38 Коринф – Крискентия 2015
39 Крисп – Лангадасская Литийская и Рентинская митрополия 2015
40 Лангтон – Ливан 2015
41 Ливаний – Львовский в честь Преображения Господня женский монастырь 2016
42 Львовский собор – Максим, блаженный, Московский 2016
43 Максим – Маркелл I 2016
44 Маркелл II – Меркурий и Паисий 2016
45 Мерри Дель Валь – Михаил Парехели 2017
46 Михаил Пселл – Мопсуестия 2017
47 Мор – Муромский в честь Преображения Господня мужской монастырь 2017
48 Муромский в честь Успения Пресвятой Богородицы мужской монастырь – Непал 2017
49 Непеин – Никодим 2018
50 Никодим – Никон, Патриарх Антиохийский 2018
51 Никон – Ноилмара 2018
52 Ной – Онуфрий 2018
53 Онуфрий – Павел 2019
54 Павел – Пасхальная хроника 2019
55 Пасхальные споры – Петр Дамаскин 2019
56 Петр Дамиани – Повечерие 2019
57 Погановская икона Божьей Матери – Православное обозрение 2020
58 Православный Богословский институт прп. Сергия Радонежского —
Псковский Снетогорский в честь Рождества Пресвятой Богородицы монастырь
2020
59 Псой Египетский — Ринальди 2020
60 Рипсимия — Саблер 2021
61 Саватий — Сведенборг 2021
62 Свенская Печерская икона Божией Матери — Сергий 2021
63 Сергий — Синаксарь 2021
64 Сингапур — Соловьёв 2021
65 Соловьёв — Ставротека 2022
66 Стаднюк — Суздальский Александровский мужской монастырь 2022
67 Суздальский в честь Покрова Пресвятой Богородицы женский монастырь — Текстология библейская» 2022
68 Тейяр де Шарден — Томская область 2022
69 Томский Богородице-Алексиевский монастырь — Угрешская икона Божией Матери «Взыграние» 2023
70 Угрешский Николаевский мужской монастырь — Феодор 2023
71 Феодор — Феофан 2023

Източници редактиране

 1. а б Церковно-научный центр РПЦ „Православная энциклопедия“ // Патриархия.ру
 2. а б в Д-р Десислава Панайотова, Сергей Кравец Църковно-научният проект „ПРАВОСЛАВНА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ“[неработеща препратка], bg-patriarshia.bg, 2013-10-21
 3. pravoslavie.ru
 4. www.pravenc.ru
 5. Сергей Кравец: «Мы делаем энциклопедию силами всего православного мира» // patriarchia.ru, 5 июля 2019
 6. Поступил в продажу 71-й алфавитный том «Православной энциклопедии» // Церковно-Научный Центр «Православная Энциклопедия», 2024-02-06.
 7. В Салониках состоялась презентация 41-го тома „Православной энциклопедии“
 8. а б в г д Кравец С. Л. Церковно-научный центр „Православная энциклопедия“ // Журнал Московской Патриархии. 2007. — № 4. — C. 54-65
 9. Первое заседание Научно-редакционного совета по изданию двадцатипятитомной „Православной богословской энциклопедии“ Архив на оригинала от 2018-08-26 в Wayback Machine. // Русская Православная Церковь. Отдел внешних церковных связей, 19.02.1998.
 10. Косстыркин С. Изданы три тома „Православной энциклопедии“. Утро.ru, 04.10.2003.
 11. В Москве прошла презентация нескольких томов „Православной энциклопедии“. Росбалт, 03.10.2003.
 12. В Москве представлены очередные тома „Православной энциклопедии“ Архив на оригинала от 2019-10-23 в Wayback Machine.. Мир религий, 03.10.2003.
 13. Состоялась презентация первого тома „Православной энциклопедии“ Архив на оригинала от 2016-03-04 в Wayback Machine.. Православие.ру.
 14. Тульский М. Выпущен первый том „Православной энциклопедии“. // Независимая газета. – 29.11.2000.
 15. Издан первый алфавитный том Православной энциклопедии Архив на оригинала от 2019-10-23 в Wayback Machine. // Русская Православная Церковь. Отдел внешних церковных связей, 29.11.2000.
 16. Том I pravenc.ru
 17. 10-летие Церковно-научного центра „Православная энциклопедия“ Архив на оригинала от 2020-03-01 в Wayback Machine. // Русская Православная Церковь. Отдел внешних церковных связей, 28.03.2001.
 18. Речи Святейшего Патриарха на заседании советов по изданию „Православной Энциклопедии“ и презентации 7-го тома энциклопедии. Седмица.ру, 12.05.2004.
 19. 14-е заседание Советов по изданию „Православной энциклопедии“ (комментарий в свете веры). Седмица.ру, 06.06.2006.
 20. Церковно-научный центр „Православная энциклопедия“
 21. Издание многотомной „Православной энциклопедии“ не будет заморожено. NEWSru.com, 19.03.2009.
 22. Слово Святейшего Патриарха Кирилла на презентации новых томов „Православной энциклопедии“. Патриархия. Ru, 25.02.2014.
 23. а б Строганова М., Гальперина А. «Православная энциклопедия»: 5 томов и 18 тысяч экземпляров в год – не предел. Православие и мир, 12.03.2015.
 24. Состоялось 27-е заседание Наблюдательного, Общественного и Попечительского Советов по изданию „Православной энциклопедии“. Патриархия. Ru, 11.03.2015.
 25. Слово Святейшего Патриарха Кирилла на презентации 37, 38, 39 и 40 томов „Православной энциклопедии“
 26. Состоялось 29-е совместное заседание Наблюдательного, Общественного и Попечительского Советов по изданию «Православной энциклопедии» // Патриархия.ру, 06.04.2017
 27. 6 июня в Храме Христа Спасителя состоялось 30-е заседание Наблюдательного, Общественного и Попечительского Советов по изданию «Православной энциклопедии». // Седмица.ру, 07.06.2018
 28. Святейший Патриарх Кирилл возглавил 31-е совместное заседание Наблюдательного, Общественного и Попечительского Советов по изданию «Православной энциклопедии». // Патриархия.ру, 19.03.2019

Външни препратки редактиране