Правосъдието е особен вид правоохранителна и правоприлагателна държавна дейност, осъществявана от съдебната власт.

Юстиция държи в лявата си ръка везни, а в дясната – меч

Външна манифестация на признаците

редактиране
 • осъществява се единствено и само от съд;
 • съдиите и съдебните заседатели, осъществяващи правосъдието, са абсолютно независими и самостоятелни в служебната си дейност, подчинявайки се само и единствено на закона, прилагайки го съобразно вътрешното си убеждение;
 • съдебните актове имат задължителен характер за адресатите им.

Основни ръководни принципи

редактиране
 • законност при установяването на истината;
 • доказаност и мотивираност на съдебните актове;
 • публичност, достъпност и прозрачност във всички фази на съдебната процедура;
 • единност на осъществяващата го съдебна система;
 • състезателност и равенство на страните в процеса;
 • безпристрастност и политическа неутралност на съдебния състав;
 • право на страните на достъпна и компетентна правна помощ в процеса;
 • участие на гражданите и гражданското общество при осъществяването му.

В България

редактиране

Външни препратки

редактиране

Източници

редактиране