Правоъгълник

геометрична фигура

Правоъгълникът е равнинна (двуизмерна) геометрична фигура. Правоъгълникът се дефинира като успоредник с прав ъгъл. -теорема 1: ако три ъгъла на четириъгълника са прави, то той е правоъгълник;

Правоъгълник с диагонали

-теорема 2:

диагоналите на правоъгълника са равни;

ако диагоналите на един успоредник са равни, то той е правоъгълник.

Свойства

редактиране
  • В правоъгълник срещуположните страни са равни.
  • В правоъгълник срещуположните ъгли са равни.
  • В правоъгълник диагоналите се разполовяват от пресечната си точка.
  • В правоъгълник диагоналите са равни.
  • В правоъгълник ъглите са по 90 градуса.
  • В правоъгълник пресечната точка на диагоналите е център на описаната окръжност.

Квадратът е частен случай на правоъгълник с равни страни.

Правоъгълник със свойството:

a/b = b/(a – b)

се нарича „златен правоъгълник“ – вж. златно сечение.

Периметър и лице на правоъгълник

редактиране

Разглеждаме правоъгълник със страни а и b и дължина на диагонала d.

Лицето на правоъгълника е S = a.b

Периметърът на правоъгълника е P = 2a + 2b = 2.(a + b)

За диагонала d на правоъгълника имаме  . -теорема 1: ако три ъгъла на четириъгълника са прави, то той е правоъгълник;

-теорема 2:

диагоналите на правоъгълника са равни;

ако диагоналите на един успоредник са равни, то той е правоъгълник.

Вижте също

редактиране