Празеодим

химичен елемент с атомен номер 59

Празеодим е химичен елемент със символ Pr, атомен номер 59 и принадлежащ към групата на лантанидите.

Празеодим
Празеодим – сиво-бял метал
Сиво-бял метал
Спектрални линии на празеодим
ЦерийПразеодимНеодим


Pr

Pa
Периодична система
Общи данни
Име, символ, Z Празеодим, Pr, 59
Група, период, блок –, 6f
Химическа серия лантанид
Електронна конфигурация [Xe] 4f3 6s2
e- на енергийно ниво 2, 8, 18, 21, 8, 2
CAS номер 7440-10-0
Свойства на атома
Атомна маса 140,90766 u
Атомен радиус (изч.) 185 (247) pm
Ковалентен радиус 203±7 pm
Степен на окисление 5, 4, 3, 2
Оксид Pr2O3 (основен)
Електроотрицателност
(Скала на Полинг)
1,13
Йонизационна енергия I: 527 kJ/mol
II: 1020 kJ/mol
III: 2086 kJ/mol
IV: 3761 kJ/mol
(още)
Физични свойства
Агрегатно състояние твърдо вещество
Кристална структура шестоъгълна
Плътност 6770 kg/m3
Температура на топене 1208 K (935 °C)
Температура на кипене 3403 K (3130 °C)
Моларен обем 21,22×10-6 m3/mol
Специф. топлина на топене 6,89 kJ/mol
Специф. топлина на изпарение 331 kJ/mol
Налягане на парата
P (Pa) 1 10 102 103 104 105
T (K) 1771 1973 2227 2571 3054 3779
Скорост на звука 2280 m/s при 20 °C
Специф. топл. капацитет 193 J/(kg·K)
Специф. електропроводимост 1,4×106 S/m при 25 °C
Специф. ел. съпротивление 0,7 Ω.mm2/m при 25 °C
Топлопроводимост 12,5 W/(m·K)
Магнетизъм парамагнитен[1]
Модул на еластичност 37,3 GPa
Модул на срязване 14,8 GPa
Модул на свиваемост 28,8 GPa
Коефициент на Поасон 0,281
Твърдост по Моос 1,41
Твърдост по Викерс 250 – 745 MPa
Твърдост по Бринел 250 – 640 MPa
История
Наименуван от гръцките πράσινος – „луково-зелен“ и δίδυμος – „близнак, двойник“
Откритие Карл Ауер (1885 г.)
Най-дълготрайни изотопи
Изотоп ИР ПП ТР ПР
141Pr 100 % стабилен
142Pr синт. 19,12 часа β- 142Nd
ε 142Ce
143Pr синт. 13,57 дни β- 143Nd

Външни препраткиРедактиране

ИзточнициРедактиране

Използвана литература