Практика на червената черта

Терминът „Подчертаване в червено“ е въведен в края на 1960 г. от Джон Макнайт, социолог и общностен активист.

Карта на сигурността на Филаделфия от 1937 г. за отпускане на заеми с по-ниски доходи: домакинствата и предприятията в червените зони не могат да получат ипотеки или бизнес кредити

Този термин се позовава на практиката на маркиране с червена линия на картата, за да се очертае зоната, където банките не биха инвестирали. По-късно терминът се прилага за дискриминация срещу определена група хора (обикновено от раса или пол), независимо от географското им положение. Най-често се дискриминират „черните“ квартали на САЩ.