Прасемитският език е хипотетична възстановка на говоримия език на предците на семитите, които обитавали Южна Арабия.

Редом с древноегипетския, праберберския и прачадския, е потомък на най-древния праафрикански език.

Приема се, че разпада на прасемитския започва през 4-3 хил. пр.н.е. Първият новосемитски език е акадския.

Литература редактиране

  • Kienast, Burkhart. (2001). Historische semitische Sprachwissenschaft.
  • Dolgopolsky A. From Proto-Semitic to Hebrew – Milan: Centro Studi Camito-Semitici di Milano, 1999.
  • Taylor, Francis The Semitic languages – Cambridge University Press, 1997. – ISBN 0-415-05767-1.
  • Woodard R. The Ancient Languages of Mesopotamia, Egypt and Aksum – Cambridge University Press, 2008. – ISBN 0-521-68497-8.