Превантивна медицина

Превантивната медицина или профилактиката се отнася до мерките, които се предприемат за предотвратяване на заболявания (или наранявания), вместо тяхното лечение или лечението на симптомите им. Терминът контрастира с методите използвани при лечебните и палиативни грижи, както и в обхвата при методите използвани при общественото здравеопазване (което работи на равнището на здравето на цялото населението, а не на здравето на отделния човек).

Вижте същоРедактиране