Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

икономическа дейност по КИД-2008

Финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, са подотрасъл на финансовите услуги.

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
КИД-2008
-K. Финансови и застрахователни дейности
→64. Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
64.1. Парично посредничество
64.2. Дейност на холдингови дружества
64.3. Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти
64.9. Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

Той обхваща дейността на банките и други предприятия за парично посредничество, на холдингите и инвестиционните фондове, на предприятията за финансов лизинг, както и други дейности, като търговията за собствена сметка на финансовите пазари, факторинг, суап, хеджиране.[1]

БележкиРедактиране