Представителство на Европейската комисия в България

Представителството на Европейската комисия в Република България е представителен орган на Европейската комисия в България. Всяка държава членка е домакин на Представителството на Европейската комисия.[1] В България делегацията на Европейската комисия се преобразува в Представителство на ЕК на 1 януари 2007 г. – деня на присъединяването на България към Европейския съюз.

„Домът на Европа“ гр. София, ул. Г.С Раковски № 124

Представителствата на ЕК в държавите членки са обединени организационно в Службата за преса и комуникация към Генерална дирекция „Комуникация“ в Европейската комисия.[2]

ПриоритетиРедактиране

Сътрудничество с българските медии

Основен приоритет на Представителството на ЕК в България е работата със средствата за масова комуникация на национално и регионално ниво. Като представител дава информация за основните дейности на ЕК. Информира медиите за програми, проекти и инициативи. Разяснява основни политически цели и насоки на ЕК[3]

Политически връзки

Представителството на ЕК извършва мониторинг и представя сведения на Европейската комисия за икономическата, политическата и социалната ситуация в страната. Това осигурява обратна връзка с Европейската комисия и насърчава активния диалог по европейски въпроси.[3]

Информация за гражданите

Помага за осъществяването на основни информационни дейности на Европейската комисия сред гражданите на Европейския съюз. Спомага за организиране на различни прояви, конференции за информиране на общността. Партнира си с български институции, Информационното бюро на Европейския парламент, неправителствени организации и академични институции.[3]

Ръководителят на Представителството на ЕК в България от 1 май 2013 г. е Огнян Златев.[4] От 2008 до 2013 г. негов предшественик е Зинаида Златанова

МестонахождениеРедактиране

Първоначалният адрес на Представителството на ЕК в България е ул. Московска № 9, към ноември 2014 г. се намира в т.нар „Дом на Европа“ в гр. София на ул. Г.С Раковски № 124. В сградата се помещава, както Представителството на ЕК в България, така и Информационният център на Европейския съюз и Информационното бюро на Европейския парламент в България.

ИзточнициРедактиране

Външни препраткиРедактиране