Президент на Сенегал

Президентът е държавен глава и ръководител на изпълнителната власт в Сенегал. Избира се пряко за срок от 5 години с възможност за еднократно преизбиране.

1 Леополд Седар Сенгор
(6 септември 1960 – 31 декември 1980)
Senghor1981.jpg
2 Абду Диуф
(1 януари 1981 – 1 април 2000)
Abdou Diouf.jpg
3 Абдулай Уад
(1 април 2000 – 2 април 2012)
Wade cropped.JPG
4 Маки Сал
(2 април 2012 – )
Macky Sall - 2008.jpg