Президиумът на АСНОМ е ръководен орган на АСНОМ, който извършва законодателната и изпълнителната власт в Демократична Федерална Македония от август 1944 до април 1945 година. Формално Президиумът на АСНОМ има тези правомощия в периодите между пленарните заседания на АСНОМ.

Президиумът е избран на Първото заседание на АСНОМ на 2 август 1944 г. и съществува до третото Заседание на АСНОМ от април 1945 г., когато се преструктурира на Президиум на Народното събрание на Македония. Пръв председател на Предизидиума на АСНОМ е Методи Андонов-Ченто.

Първи президиум на АСНОМ

редактиране

В състава на първия Президиум на АСНОМ, избран на Първото заседание на АСНОМ, влизат следните делегати на АСНОМ:

Втори президиум на АСНОМ

редактиране

На 30 декември 1944 година по време на Второто заседание на АСНОМ е избран Президиум в следния състав:

Трети президиум на АСНОМ

редактиране

На 15 април 1945 г. е Президиумът на АСНОМ подава оставка и на следващия ден на негово място са избрани членове на Президиума на Народното събрание на Македония в следния състав:

На 16 април 1945 година Президиума на АСНОМ избира Правителство на Народна република Македония в следния състав[1]: