Прелюд или прелюдия (на немски: Präludium или Vorspiel, на латински: praeludium; на френски: prélude; на италиански: preludio) е кратка музикална композиция, чиято форма може да варира в различните произведения. Прелюдията може да се счита като предисловие. Например, през епохата на Барока тя била предимно встъпление или свързващо звено в една композиция, докато през Романтизма станала самостоятелна композиция. Обикновено включва малък брой ритмични и мелодични мотиви, които се повтарят по време на цялата прелюдия. Стилистично, прелюдите подлежат на интерпретации и импровизация. Прелюда може да бъде начало на увертюра, обикновено към опера или оратория.

История редактиране

Известни цикли редактиране

Вижте също редактиране