Отваря главното меню

Пренос на електрическа енергия

Преносът на електрическа енергия е общото снабдяване на електричество от производители до потребители чрез електрически далекопроводи, които са част от електроснабдителната мрежа или от контактната мрежа.

Вижте същоРедактиране