Препарат е фабрично изработено и готово за домашна или промишлена употреба химично вещество с различни предназначения.

Основни видове редактиране

Според ефекта, който оказва, препаратът бива:

За употреба в дома редактиране

  • Белина
  • Перилен препарат – течен и прахообразен
  • Препарат за миене на съдове
  • Препарат за миене на прозорци

За употреба в градината или природата редактиране

  • Пестициди
  • Препарати за почистване на грил
  • Препарати против комари и други насекоми

Значение редактиране

Препаратите са от изключително важно значение в съвременния цивилизован цвят и улесняват значително домакинската работа, като съкращават времето необходимо за почистване.

Прекомерната им употреба обаче води до вредни последици за околната среда.

Безопасност редактиране

Опасните препарати се обозначават със символи, показващи каква опасност носят те.

Потребителите винаги трябва да четат етикета на даден продукт, преди да го използват.

Неспазването на инструкциите и така наречените „фрази за безопасност“ може да бъде много опасно и вредно за здравето.

Различните препарати никога не бива да се смесват.

Един от най-често срещаните инциденти при почистването в домашни условия е смесването на белина с корозивен киселинен препарат – реакцията при смесването на хлоросъдържащия агент с киселина отделя отровния газ хлор.