Препарат е фабрично изработено и готово за домашна или промишлена употреба химично вещество с различни предназначения.

Barf soap.jpg

Основни видовеРедактиране

Според ефекта, който оказва, препаратът бива:

За употреба в домаРедактиране

  • Белина
  • Перилен препарат – течен и прахообразен
  • Препарат за миене на съдове
  • Препарат за миене на прозорци

За употреба в градината или природатаРедактиране

  • Пестициди
  • Препарати за почистване на грил
  • Препарати против комари и други насекоми

ЗначениеРедактиране

Препаратите са от изключително важно значение в съвременния цивилизован цвят и улесняват значително домакинската работа, като съкращават времето необходимо за почистване.

Прекомерната им употреба обаче води до вредни последици за околната среда.

БезопасностРедактиране

Опасните препарати се обозначават със символи, показващи каква опасност носят те.

Потребителите винаги трябва да четат етикета на даден продукт, преди да го използват.

Неспазването на инструкциите и така наречените „фрази за безопасност“ може да бъде много опасно и вредно за здравето.

Различните препарати никога не бива да се смесват.

Един от най-често срещаните инциденти при почистването в домашни условия е смесването на белина с корозивен киселинен препарат – реакцията при смесването на хлоросъдържащия агент с киселина отделя отровния газ хлор.