Вижте пояснителната страница за други значения на Преспа.

Преспите[2] са локални натрупвания на сняг.[3]

Снежни преспи в националния парк „Пелистер“, Северна Македония

Преспите често се образуват в резултат на неравномерното отлагане на снега под действието на вятъра по време на снеговалеж, особено при виелици, както и при придвижване от вятъра на вече паднал на земята лек сняг. Обикновено преспите се образуват в зони на локално намаляване на скоростта на вятъра, поради неравности в терена или други подобни препятствия.

Преспите могат да затруднят проходимостта на пътища и железопътни линии, чийто напречен профил често благоприятства образуването им, създавайки локални зони с намалена скорост на вятъра. В някои случаи за предотвратяване на образуването на преспи край пътищата се поставят снегозащитни прегради.

  1. https://ibl.bas.bg/ezikovispravki/vaprosi/ya-ili-e-promenlivo-ya-6/28
  2. В единствено число думата има две форми – пряспа и преспа.[1]
  3. https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/пряспа/