Преспанско съвещание

Преспанското съвещание е събрание на комунистическата съпротива в Македония между 2 и 4 август 1943 година в Преспа, близо до село Отешево.

Част от делегатите на Преспанското съвещание

Това събрание е второто такова на ЦК на МКП. В съвещанието участват Кузман Йосифовски – Питу, Цветко Узуновски – Абас, Страхил Гигов – Андро и инструкторът на ЦК на ЮКП Добривое Радославлевич – Орце. Малко по-късно в събранието се включва и Светозар Вукманович – Темпо, който е делегат на ЦК на ЮКП и на Върховния щаб на НОВ и ПОЮ за Македония. Общо присъстват между 30 и 35 души. Взема се решение за разрастване на партизанското движение, за засилване на движението, разширяване на мрежата на организациите на МКП и СКМЮ[1]. Освен това се приема идеята да се създаде Покрайненски комитет на СКМЮ за Македония и създаване на Народоосвободителен фронт на Македония, в който да влезнат и турци, власи, албанци, сърби, роми и други.[2]

  1. Македонска енциклопедија, том II. Скопје, Македонска академија на науките и уметностите, 2009. ISBN 978-608-203-024-1. с. 1215. (на македонска литературна норма)
  2. Кочанковски, Jован, Битола и Битолско во Народноослободителната и антифашистичка воjна на Македониjа (1941 – 1945), том 1: 1941 – 1943, с. 556