Престъпление от омраза

Престъпление от омраза или престъпление с дискриминационен мотив се наричат престъпни деяния, при които извършителят избира жертвата на деянието поради действителна или предполагаема нейна принадлежност към определена група в обществото.

Принадлежността на жертвата към такава група се определя от признак. Различните национални наказателноправни системи припознават различни признаци като необходими за квалифициране на деянието като престъпление от омраза. Най-чести признаци са расата или етносът, националността, религията, сексуалната ориентация, увреждането, класата (обществено положение), възрастта, полът или половата идентичност.[1][2][3] В чл. 162 от действащия Наказателен кодекс на Република България като такива признаци са признати расата, народността, етническата принадлежност, религията или политическите убеждения.[4]

Престъпленията от омраза са престъпни деяния от всякакъв вид – физическо насилие, повреда на собствеността, психически и вербален тормоз, обида, обидни графити или писма с такова съдържание.[5] За разлика от обикновените престъпни деяния, престъпленията с дискриминационен мотив са с особена тежест и опасност.[6][7][8]

БележкиРедактиране

  1. Престъпление от омраза. Информационен проект на Гномео.. // Посетен на 02.10.2012. (на български)
  2. Престъпление от омраза. // 14.06.2012. Посетен на 02.10.2012. (на български)
  3. Stotzer, R.: "Comparison of Hate Crime Rates Across Protected and Unprotected Groups", Williams Institute, 2007–06. Посетен на 17 март 2012. "A hate crime or bias motivated crime occurs when the perpetrator of the crime intentionally selects the victim because of his or her membership in a certain group."
  4. Наказателен кодекс на Република България. // Посетен на 02.10.2012. (на български)
  5. Hate crime, Home Office
  6. Антидискриминационно право: Наказателно-правни аспекти. // Проект „Равенството – Път към прогрес“. Комисия за защита от дискриминация / Министерство на труда и социалната политика / Институт „Отворено общество“. Посетен на 03.10.2012. (на български)
  7. Hate Crime Laws: A Practical Guide. // ОССЕ. Посетен на 02.10.2012. (на английски)
  8. Стоилова, Зорница. Неуместно поведение. // Капитал, 6.07.2012. Посетен на 03.10.2012. (на български)