Приблизителна съгласна

вид съгласни звукове

Приблизителните съгласни (апроксимантни) представляват съгласен звук, чието учленение се получава, когато езикът се приближава до неподвижен учленителен орган в устната кухина, но не достатъчно близко, за да създаде турбулентен въздухопоток или да го препятства изцяло. Поради тази особеност, приблизителните съгласни се числят между проходните съгласни (създаващи бурен въздухопоток) и гласните (които не създават турбулентност, а по-скоро леко завихряне). Към този разряд гласни звукове спадат страничните приблизителни съгласни като [l], нестраничните като [ɹ] и някои полугласни като [j] или [w]

Начини на учленение на съгласните звукове
Шумни
Преградни
Африкатни (преградно-проходни)
Проходни
Шипящи
Сонорни
Носови
Едноударни
Трептящи
Приблизителни
Плавни
Гласни
Полугласни
Странични

Въздухопотоци

Белодробни
Изтласкващи
Имплозивни
Щракания

Време за начало на озвучението

Звучни
Беззвучни
Придихателни

Средни/междинни приблизителни съгласни

редактиране

Странични приблизителни съгласни

редактиране

При този подразряд съгласни, езикът напълно се допира до горното небце, като допирът се осъществява предимно със страничната част на езика, повдигайки я чак до зъбите.

Нарочни приблизителни съгласни с относително учленение

редактиране

Беззвучни приблизителни съгласни

редактиране

Беззвучните приблизителни съгласни рядко биват различавани от беззвучните проходни. Понякога към нарочния знак в МФА се прибавя диакритическият знак за беззвучност (малко кръгче под или над символа).

Носови приблизителни

редактиране

Вижте също

редактиране

Източници

редактиране
  • Ladefoged, Peter; Maddieson, Ian (1996). The Sounds of the World's Languages. Oxford: Blackwell. ISBN 0-631-19814-8.
  • Maddieson, Ian; Emmorey, Karen (1985), "Relationship between semivowels and vowels: Cross-linguistic investigations of acoustic difference and", Phonetica 42 (4): 163–174, doi:10.1159/000261748, PMID 3842771
  • Martínez-Celdrán, Eugenio (2004), "Problems in the classification of approximants", Journal of the International Phonetic Association 34 (2): 201–210, doi:10.1017/S0025100304001732
  • Trask, Robert L. (1996), A Dictionary of Phonetics and Phonology, London: Routledge