Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на призма.

Оптическата призма е прозрачен оптически елемент с плоски, полирани страни, които пречупват светлината. Минимум две от повърхностите на призмата трябва да се намират под определен ъгъл една спрямо друга. Точният ъгъл зависи от приложението. Призмите се правят от материал, който е прозрачен за дължината на вълната, за която са създадени. Обикновено това е стъкло, пластмаса, флуорит и други.

A plastic prism

Призмата за разлагане на светлината се използва за разделяне на бялата светлина на нейните съставни цветове.

Начин на работаРедактиране

 
Триъгълна призма, разлагаща светлината. Показани са вълни, за да се демонстрират различни дължини при различните цветове.

Светлината променя скоростта си при преминаването си от една оптическа среда в друга (както при преминаването от въздуха в стъклото на призмата). Тази промяна на скоростта води до пречупване на светлината и до влизането ѝ в новата оптическа среда под различен ъгъл спрямо падащия ъгъл съгласно принципа на Хюйгенс-Френел. Степента на пречупване на светлината зависи от ъгъла, под който пада лъчът светлина към повърхността на призмата и оптическите показатели на пречупване на двете среди. Показателите на пречупване на много материали, като стъклото зависят от дължината на вълната (цвета) на светлинния лъч. Това явление е известно като дисперсия. Това води до различни ъгли на влизане и излизане от призмата за различните дължини на светлината, което води да разделяне на различните цветове на бялата светлина и получаване на дъга.

Призмите се използват и за вътрешно отражение върху повърхностите вместо за диспергиране. Светлината, падайки върху една от повърхностите на призмата под достатъчно стръмен ъгъл се получава пълно вътрешно отражение и цялата светлина се отразява. Това позволява използването на призмите за огледала.

Видове призмиРедактиране

Дисперсионни призмиРедактиране

Дисперсионните призми се използват в спектралните прибори за разделяне на светлинните излъчвания на различни дължини.

Отражателни призмиРедактиране

Отражателните призми се използват за изменение посоката на лъчите, за изменение на направлението на оптичната ос, за намаляване на габаритните размери на оптическите прибори. Те се класифицират по няколко признака.

  • Брой на отраженията в призмата
  • Наличието на отразяващи слоеве
  • Характера на конструкцията на призмата