Прилепски партизански отряд „Гоце Делчев“

Прилепски народоосвободителен партизански отряд „Гоце Делчев“ е комунистическа партизанска единица във Вардарска Македония, участвала в така наречената Народоосвободителна войска на Македония. Официалната историография в Република Македония приема, че отрядът започва „Народоосвободителното въстание в Македония“.

Партизански отряд Гоце Делчев, 1943 г.

Съставен е на връх Червената стена на 11 октомври 1941 година от 39 бойци от Прилеп. Същия ден отрядът се поделя на три групи и напада българското полицейско управление в града с цел да подпомогне бягството на трима нелегални арестувани преди това. При нападението е убит български стражар и двама други са ранени, но акцията е неуспешна. Полицията скоро залавя част от нападателите в Прилеп и Битоля, като след съд са интернирани в България. Вера Ацева и Ставри Филипов минават в нелегалност[1]. По-късно извършва нападение и над пощата и прекъсва телеграфски стълбове. На 15 октомври в местността Попова нива в Селичката планина към отряда се присъединява прилепската партизанска чета. На 8 ноември влиза в село Цареви и одържа партизански митинг сред местното население. Поради зимните условия отряда се разформира на 25 декември в пещерите край Кадин камен в планината Козяк. Партизаните се разпръскват в Прилеп, Битоля, Преспанско, Скопие и Кавадарци, за да извършват нелегална дейност[2].

  1. Мичев, Добрин. Партизанското движение във Вардарска Македония, 1941 – 1944
  2. Македонска енциклопедија, том II. Скопје, Македонска академија на науките и уметностите, 2009. ISBN 978-608-203-024-1. с. 1211. (на македонска литературна норма)