Приложна лингвистика

Приложната лингвистика е интердисциплинарно поле на изследване, което идентифицира, изследва и предлага решения за свързани с езика проблеми от реалния живот (real-life), понятието реалност е изключително съществено за този тип лингвистика. Някои от академичните полета на приложната лингвистика са обучението по език, психология, антропология, социология и т.н.

Основни поддисциплини

редактиране

и други.