Герб на примас

Католическа църква редактиране

Примас е почетна титла на католически архиепископ, чиято архиепископия е с историческо значение, определена от Ватикана. Считан е за първи между равните му по ранг архиепископи, латински патриарх. Той няма определена власт, а най-често изпълнява представителни функции.

През Средновековието примасът изпълнява ролята на най-важния сред епископите, който представлява Ватикана в държавата и е председател на Синода. В негова власт е издигането в сан архидякон и промяната на границите на митрополията.

Примаси в различните държави са архиепископите на:

На 8 декември 1204 година митрополит Василий Търновски е обявен за примас, а българският владетел Калоян получава кралска корона по силата на унията с Римската църква.

Православна църква редактиране

В православието титлата примас съответства на главата на автокефалната църква – екзарх или архиепископ и донякъде на патриарх.

Англиканска църква редактиране

Примас е широко използвана титла в англиканството и се използва за определяне на религиозния водач на църквата в различните държави.

Източници редактиране