Прираст на населението

Прирастът на населението е промяната на числеността на населението за даден период от време. Състои се от сбора на естествения прираст (разликата между раждаемост и смъртност) и механичния прираст (разликата между имиграция и емиграция).

Прираст на населението в света, по страни през 2016 г. (по численост). Прираст на населението в света през 2011 г., по страни (в проценти). Данни на CIA World Factbook.
Прираст на населението в света, по страни през 2016 г. (по численост).
Прираст на населението в света през 2011 г., по страни (в проценти). Данни на CIA World Factbook.
Оценки и прогнози на прираста на население в периода 1950–2050 г., извършени от Бюрото за преброяване на населението на САЩ Оценки и прогнози на темпа на прираст на числеността на населението през годините.
Оценки и прогнози на прираста на население в периода 1950–2050 г., извършени от Бюрото за преброяване на населението на САЩ
Оценки и прогнози на темпа на прираст на числеността на населението през годините.

Вижте също редактиране