Отваря главното меню

Природни паркове в България

В България са обявени 11 природни парка с обща площ 256 441,4 ha или 2,31% от територията на страната.[1]

В България природните паркове попадат в категория V – защитен ландшафт/акватория. Според българското законодателство основната разлика между природен парк и национален парк е в това, че цялата територия на националния парк е държавна собственост и в него не са включени селища. В природния парк не е задължително собствеността да е държавна и включването на селища към територията му са позволени.

ДейностиРедактиране

Законът за защитените територии в България в природните паркове забранява следните дейности:

  • строителство, неразрешено със заповедта за обявяване на парка и плана за управление;
  • добив на полезни изкопаеми по открит способ;
  • събиране на редки, ендемитни, реликтни и защитени видове, освен за научни цели;
  • събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания;
  • внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове и др.

СписъкРедактиране

ИзточнициРедактиране

Вижте същоРедактиране

Външни препраткиРедактиране