Природни паркове в България

В България са обявени 11 природни парка с обща площ 256 441,4 ha или 2,31% от територията на страната.[1]

В България природните паркове попадат в категория V – защитен ландшафт/акватория. Според българското законодателство основната разлика между природен парк и национален парк е в това, че цялата територия на националния парк е държавна собственост и в него не са включени селища. В природния парк не е задължително собствеността да е държавна и включването на селища към територията му са позволени.

ДейностиРедактиране

Законът за защитените територии в България в природните паркове забранява следните дейности:

  • строителство, неразрешено със заповедта за обявяване на парка и плана за управление;
  • добив на полезни изкопаеми по открит способ;
  • събиране на редки, ендемитни, реликтни и защитени видове, освен за научни цели;
  • събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания;
  • внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове и др.

СписъкРедактиране

Природен парк Снимка Местоположение Най-близък град Година
на обявяване
Площ (ha)
Беласица   Беласица Петрич 2007 11 732
Българка   Стара планина Габрово 2002 21 772
Витоша   Витоша София 1934 27 079
Врачански Балкан   Врачанска планина, Западна Стара планина Враца 1989 28 844
Златни пясъци   до курорт Златни пясъци Варна 1943 1321
Персина   Свищовско-Беленска низина, р. Дунав Белене, Никопол 2000 21 762
Рилски манастир   Рила Рила, Благоевград 2000 25 020
Русенски Лом   река Русенски Лом Русе 1970 3408
Сините камъни   Сливенска планина, Източна Стара планина Сливен 1980 12 499
Странджа   Странджа Малко Търново, Царево 1995 116 136
Шуменско плато   Шуменско плато Шумен 1980 3896

ИзточнициРедактиране

Вижте същоРедактиране

Външни препраткиРедактиране