Присъединяване на Тесалия към Древна Македония

Присъединяването на Тесалия към Древна Македония е в резултат от политиката и военните походи на Филип II Македонски през IV век пр. Хр., и по-точно в годините 358 – 344 г. пр. Хр.

В Антична Тесалия в края на V век пр. Хр. се води жестока борба за власт между полисите обединени около Лариса в тесалийски съюз и тираните на Фере, които се опитват да подчинят цялата област.

Управляващия Лариса олигархически клан на Алевадите се обръща за военна помощ към набиращия мощ цар на Македония Александър II. В 358 г. пр. Хр. Александър Ферейски е убит от синовете на Язон Ферейски – Тисифон и Ликофрон II, които вземат властта във Фере и продължават политиката на баща си за покоряване на свободните тесалийски градове.

По този начин Древна Македония е въвлечена в тесалийските дела, а в крайна сметка и в общоелинските такива по време на Третата свещена война.[1] След подчиняването на Тесалия, Филип II е признат от тесалийците за архонт на Тесалия, както и главнокомандващ обединената тесалийска армия с конница.[2] Това е решителната стъпка към налагането на македонската хегемония в Елада.

ИзточнициРедактиране

  1. Фролов, с. 198
  2. Buckler 1989, с. 78 .
  • Эдуард Давидович Фролов – Греция в эпоху поздней классики (Общество. Личность. Власть). – СПб.: Издательский Центр „Гуманитарная Академия“, 2001. – ISBN 5-93762-013-5