Прогон или Прогони е първата известна от историята династията управлявала земята наречена от Ана Комнина в "Алексиадата" - Арбан. [1]

Прогон е архонт на Круя, където и се свършва с албанската съпротива на османското завоюване на Балканите.

Местното архонтско владение (княжество) е последователно под влиянието на Византийската империя, Епирското деспотство и кралство Расция. [2]

Синът на Прогон – Димитри, носи византийската титла Пансевастоипертат.

Архонти на Круя са и синовете на Прогон – Гьон Прогон (1198-1208) и Димитри Прогон (1208-1216). Димитри влиза в династичен съюз със Стефан Първовенчани, вземайки за съпруга дъщеря му Комнина Неманя, която е сестра на кралете Стефан Радослав, Стефан Владислав и Сава II, както и еднокръвна сестра на крал Стефан I Урош.

Владението на Прогон е споменато в дубровнишката грамота като „арбанската земя“.

ИзточнициРедактиране

  1. Clements 1992, p. 31 "By 1190, Byzantium's power had so receded that the archon Progon succeeded in establishing the first Albanian state of the Middle Ages, a principality"
  2. Abulafia, p. 786: "little arbanon, shut away in the hinterland, with its main political center in Kruja, opted for a continuing attachment to the Orthodox tradition and for subjection to Epiros, as well as alliance to Rascia..."