Промиване на мозъци

Промиване на мозъци (още зомбиране, мозъчно промиване) е понятие, с което се обозначат различни тактики за контролиране на масовото съзнание. За популярни методи в демократичните общества се считат пропагандата чрез средствата за масова информация, а при тоталитарните общества – насилието.

Сатирично изображение на промиването на мозъка

ПротиводействиеРедактиране

Форма на противодействие е критическият анализ на постъпваща информация, както и организацията на получената информация от различни независими източници и първоизточници.

Вижте същоРедактиране

  • Ноам Чомски, (1989). Необходими илюзии. Промиване на мозъци в демократичните общества, изд. Бард (2005) Necessary Illusions.