Промоция – вид представяне на даден продукт, продуктова линия, услуга с цел запознаване на аудиторията и привличане на вниманието на потенциални клиенти към нея. Промоцията може да бъде различна по вид, като в най-честия си вариант тя е свързана с намаляване на цената на услугата, с което тя се превръща в атрактивна за пазара. Промоциите могат да бъдат с различен период от време, в зависимост от характера на продукта или услугата, която промотират.

Думата промоция не е най-широко използваната и често вместо нея се използват фрази като специална оферта, топ оферта, изгодно предложение, отстъпка, намаление и т.н.

Видове промоции – Има различни начини промотирате даден продукт:

  • лично – пряка връзка с клиента
  • чрез различна тип медия

И двата вида могат да се разделят на:

  • физически / реални
  • виртуални / електронни