Отваря главното меню

Пропедевтика

Уикимедия пояснителна страница

Пропедевтика (προπαιδεύω dav.-hr. – предварително уча, да се подготвя) – съкратено резюме на всяка наука по систематичен начин, т.е. подготовка, въвеждащ курс във всяка наука, предварително дълбоко и детайлно проучване на дисциплината.

Философска пропедевтика – предишна лекция поредица, която запознава студентите (читателите), с функции на философията като дисциплина, обучение за творческо усвояване на философски теми от курса и независимо проучване на философията. Проблем философски пропедевтичен – подготвя студентите (студенти, читатели), за да се движат от нивото на ежедневният им свят на ниво на теоретична перспектива, перспектива на природно – съзнателна перспектива, от перспектива, на вярата – към света на доказателства, които се основават на разума.

В философската традиция Кант пропедевтика често се нарича общия ход на логиката на Аристотел, който е пред изучаването на природните науки като специални области на знанието. Кант, като философска пропедевтика, предложи да разгледат неговия трансцендентална философия (в тесния смисъл на думата – трансцендентална логика), който изследва източниците и границите на чистия разум. Хегел, от своя страна, стойността приписва пропедевтичен диалектическа логика, която е предмет на мислене като такива.