Протактиний

химичен елемент с атомен номер 91

Протактиний е химичен елемент от периодичната система със символ Pa и атомен номер 91. Елементът принадлежи към групата на актинидите. Става свръхпроводник при температура 1,4 К.

Протактиний
Спектрални линии на протактиний
Спектрални линии на протактиний
ТорийПротактинийУран
Pr

Pa

(Uqp)
Периодична система
Общи данни
Име, символ, ZПротактиний, Pa, 91
Група, период, блок–, 7f
Химическа серияактинид
Електронна конфигурация[Rn] 5f2 6d1 7s2
e- на енергийно ниво2, 8, 18, 32, 20, 9, 2
CAS номер7440-13-3
Свойства на атома
Атомна маса[231] u
Атомен радиус180  pm
Ковалентен радиус200 pm
Степен на окисление5, 4, 3, 2
ОксидPa2O5 (слабо основен)
Електроотрицателност
(Скала на Полинг)
1,5
Йонизационна енергияI: 568 kJ/mol
II: 1128 kJ/mol
III: 1814 kJ/mol
IV: 2991 kJ/mol
Физични свойства
Агрегатно състояниетвърдо вещество
Кристална структура [1]четириъгълна
Плътност15370 kg/m3
Температура на топене1841 K (1568 °C)
Температура на кипене4300 K (4027 °C)
Моларен обем15,032×10-6 m3/mol
Специф. топлина на топене12,34 kJ/mol
Специф. топлина на изпарение481 kJ/mol
Специф. топл. капацитет99,1 J/(kg·K)
Специф. електропроводимост5,6×106 S/m при 0 °C
Специф. ел. съпротивление0,177 Ω.mm2/m при 0 °C
Топлопроводимост47 W/(m·K)
Магнетизъмпарамагнитен[2]
История
Наименуванот гръцките
πρῶτος – „преди, предшестващ“ и
ακτίνος – „лъч“
(„преди актиний“)
ОткритиеКазимир Фаянс и Освалд Гьоринг (1913 г.)
Най-дълготрайни изотопи
Изотоп ИР ПП ТР ПР
229Pa синт. 1,5 дни ε 229Th
α 225Ac
230Pa синт. 17,4 дни β+ 230Th
β- 230U
231Pa радио 3,276×104 г. α 227Ac
СД разни
КР разни
232Pa синт. 1,31 дни β- 232U
233Pa радио 26,97 дни β- 233U
234Pa радио 6,75 часа β- 234U
СД разни
234mPa радио 1,17 мин. β- 234U
СД разни
ИП 234Pa

Източници редактиране

Използвана литература