Гибралтарският проток, снимка от космоса, вляво е Испания, вдясно Африка

Проток (среща се и като пролив/река) е тясно водно пространство, което съединява съседни водни басейни (езера, морета, океани, заливи) или части от тях.

Протоците са част от Световния океан и се използват като естествени водни пътища. Характеризират се със специфичния си хидроложки режим.

В морското право протоците между различни части на открито море или между пространства с режим на изключителна икономическа зона са международни. Преминаването през тях е регламентирано от Конвенцията по морско право от 1982 г., освен в случаите, когато водят към вътрешно море и правният им режим е определен със специални международни споразумения.

Най-дългият проток е Мозамбикският проток, а най-широкият - Протокът Дрейк.