Професионален празник

Професионалният празник е ден, в който празнуват хората от определена или близки професии.

Най-често професионалният празник е свързан с християнството и се празнува денят на патрона на работещите в определена професия.

Различни международни организации обявяват международни дни на професията, които понякога съвпадат и с традиционните български професионални празници.

Календар на българските професионални празнициРедактиране

ЯнуариРедактиране

ФевруариРедактиране

МартРедактиране

АприлРедактиране

МайРедактиране

ЮниРедактиране

ЮлиРедактиране

АвгустРедактиране

СептемвриРедактиране

ОктомвриРедактиране

НоемвриРедактиране

ДекемвриРедактиране

Подвижни празнициРедактиране

Вижте същоРедактиране