Професионална техническа гимназия „Ичко Бойчев“

Професионална техническа гимназия „Ичко Бойчев“ в Благоевград, България е държавно училище с дългогодишен опит и традиции в обучението на професионални кадри от различни технически специалности. Наградено е с орден „Св. св. Кирил и Методий“, първа степен.

Професионална техническа гимназия „Ичко Бойчев“
Информация
СедалищеБлагоевградБългария
Основаване1959
Виддържавно училище
Учителиоколо 80
Ученициоколо 500
Навигация
Карта Местоположение в Благоевград
Сайтptgb.vibs-bg.com

В гимназията се обучават ученици от осми до дванадесети клас, а за придобиване на професионална квалификация по професията е въведен допълнителен тринадесети клас.

 • 1959 г. – откриване на Техникум по механотехника „Методи Алексиев“. Обучават се ученици в 3 специалности – „Топла обработка на металите“, „Двигатели с вътрешно горене“ и „Технология на машиностроенето – студена обработка“.
 • 1960 г. – започва строеж на собствена сграда. Започва обучение на ученици в следните специалности – „Електротехника – силни токове“ и „Експлоатация на транспорта“.
 • 1961 г. – откриване на новата сграда.
 • 1963 г. – откриват се нови специалностти – „Ел. обзавеждане на промишлени предприятия“ и „Експлоатация на автомобилния транспорт“.
 • 1964 г. – преименуване в Техникум по автотранспорт.
 • 1967 г. – преименуване в Техникум по механо-електротехника.
 • 1974 г. – окончателно завършване на стоежа на собствената сграда.
 • 1975 г. – откриват се нови специалности – „Подемно-транспортни машини“, „Технология на машиностроенето – студена обработка“, „Стругар-фрезист“, „Машинист – оператор на енергетични съоръжения“, „Шлосер-монтьор“.
 • 1984 г. – в гимназията се въвежда обучение на ученици от ІІ и ІІІ степен на ЕСПУ в специалностите „Оператор на металорежещи машини“ и „Монтьор на машини, апарати, уреди и съоръжения“.
 • 1991 г. – открива се нова специалност – „Топлинна и хладилна техника“.
 • 1995 г. – откриване на нови специалности – „Машини и апарати за очистване на въздуха“, „Промишлена естетика и дизайн в машиностроенето и електротехниката“, „Монтьор и водач на МПС“, „Монтьор на разкрояващи и шевни машини“.
 • 2001 г. – откриване на нова специалност – „Управление на транспортното предприятие“.
 • 2003 г. – преименуване в Професинална техническа гимназия.
 • 2004 г. – за патрон се приема Ичко Бойчев, а името на училището става Професионална техническа гимназия „Ичко Бойчев“.

Материална база

редактиране

Гимназията се разполага в обширна триетажна сграда. Учениците се обучават в кабинети за отделните общообразователни предмети и в специализирани работилници по техническите дисциплини. На разположение са 2 учебни автомобила. Обучението се извършва и във фирми и предприятия в града. Разработени са библиотека, физкултурен салон.