Процес

Уикимедия пояснителна страница

Процесът (от латински: prōcēdō, „напредвам“) е поредица от свързани промени в състоянието на даден обект или система, които могат да възникват по естествен път или да са умишлено предизвикани чрез действия.[1]

В зависимост от засегнатите обекти и начина на протичането си, процесите могат да бъдат естествени, като ферментацията или почвообразуването, социални, като миграцията на населението или етногенезиса, технологични, като валцуването или оранта, и други.[1] Процесите са предмет на изследване на теорията на процесите, а с организацията на процесите в бизнеса и техниката се занимава дисциплината управление на процеси.

  1. а б РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК // ibl.bas.bg. Посетен на 6 април 2021.