Псевдоурбанизацията е процес на увеличаване на броя на населението в градовете, без това да е съпроводено с приемането на градския начин на живот. [1]. Сред важните страни на този процес е появата на бидонвили – т.нар. „бордейна урбанизация“.[2]. Сред най-честите механизми на псевдоурбанизацията е заселването в градовете на нискоквалифицирани работници, които започват нископлатена работа, неизискваща повишаване на квалификацията. С времето при тях се заселват и семействата им, което в крайна сметка води до липса на промяна на начина на живот [3].

Вижте също редактиране

Източници редактиране

  1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ // Федеральный образовательный портал „Экономика. Социология. Менеджмент“. Посетен на 15.04.2008. (на руски)[неработеща препратка]
  2. Делян Ангелов. Геоикономика (Учебно помагало за самоподготовка) (PDF) // Европейски колеж по икономика и управление, 2005, изд. ИМН-Пловдив. Посетен на 15.04.2008.[неработеща препратка]
  3. Конференция индологов стран СНГ // Институт Востоковедения Российской Академии Наук, 15-16 март 2006. Посетен на 15.04.2008.