Псили е наименованието на древно племе обитаващо Северна Африка или етническа група.[1]

Псилите са споменати от Херодот, който съобщава преданията за гибелта на това племе — след като силно духащият южен вятър изсушил водоемите в страната им, те му обявили война. Навлизайки в пустинята, южният вятър ги засипал с пясък, а територията им била заета от насамоните.[2].

Според Плиний Стари псилите са племе „завинаги заличено“ в сраженията с техните съседи, насамоните, но въпреки това имало отделни хора оцелели и скрили се в пустинята[3]. Страбон ги споменава като съседи на насамоните и че живеят в „сух и безплоден район“[4].

ИзточнициРедактиране

  1. Serpent worship. // 1911 Енциклопедия "Britannica". 1911.
  2. ((ru)) Херодот. История ІV 173
  3. Плиний Стари. Естествена история VII 2, 14
  4. ((en)) The Geography of Strabo, XVII 3, 23

БиблиографияРедактиране

Ричард Л. Смит. Какво стана с античните либийци?. // Журнал по световна история 14.4. декември 2003. с. 459–500.