Психологическа война

USMC-100727-M-0381B-136.jpg
Война
Военна история

Праистория · Античност · Средновековие
Ранно модерно · Индустриална епоха · Съвременно (20-ти и 21 век) · Четвърто поколение войни (късен 20-ти и 21 век)

Военни действия според място

По въздух · Наземни · По вода
Информационни
В Космоса

Оръжия

Бронирани · Артилерийски · Биологично оръжие · Кавалерия
Химическо оръжие · Кибер · Пехота
Ядрени · Психологически  · Неконвенционални

Тактика

Въздушни маневри · Маневри · Битка · Кавалерийска тактика · Атака (война) · Прикритие (военно дело) · Контраатака · Контрабунтове · Отбранителна военна позиция · Партизанска война · Боен дух · Обсада · Тактически цели · Позиционна война · Окопна война  · Тотална война ·

Типове операции

Светкавична война · Маневрена война

Стратегия

Икономическа · Пълномащабна стратегия · Война до изтощение · Операция

Организация

Формации · Звания · Части

Логистика

Оборудване · Снабдяване · Снабдителна организация

Допълнителни теми

Асиметрична война · Студена война · Наемници · Военна кампания · Мрежовоцентрична война · Операционни изследвания · Принципи на воденето на война · Опосредствана война · Религиозна война · Кибервойна · Театър (военно дело) · Военно престъпление · Военни романи

Списъци

Битки · Водачи · Операции
Обсади · Теоретици · Войни
Военни престъпления · Оръжия · Писатели

Психологическата война, наричана също психологически операции, пропаганда и др., са психологически операции на влияние върху войските и населението на врага по време на война, с цел да ги деморализира и да спре съпротивата им. Те целят да повлияят ценностната система, вярванията, емоциите, мотивите, мисленето и поведението. Този тип война не е ограничена само до войниците, а може да е прицелена и в правителства, организации и цивилни групи от хора.

Психологическата война може да бъде използвана в мирно време като форма на непряка агресия срещу дадена държава. Пропагандата може да повлияе на общественото мнение в държавата мишена, така че да се намали обществената подкрепа към текущия ѝ режим. Към този тип агресия има малко възможности за отбрана, тъй като няма международен съд, който да предоставя защита срещу психологическа агресия.

Друг термин за означение на психологическата война от времето на СССР е спецпропаганда.

ИзточнициРедактиране

Вижте същоРедактиране