Публика е аудиторията, слушателите, зрителите и т.н. на дадено събитие, представление, изпълнение, предаване и т.н.[1] Често се използва в съчетанието масова публика, за да означи съобщността от зрители, наблюдатели. За разлика от аудитория, която най-често има смисъла на хора, които слушат, например дадена лекция, при която етимологията произхожда от audit (англ.) – посещавам като слушател, публиката много повече набляга на присъствието и зрителното съучастие, наблюдаване, проследяване и т.н.

Публика

Източници

редактиране
  1. публика // ibl.bas.bg. Институт за български език. Посетен на 2023-05-27.