Пурпурни бактерии

Пурпурните бактерии са фототрофни протеобактерии, способни да фотосинтезират.[1] Пурпурните бактерий съдържат пигменти бактериохлорофил a или b, както и различни видове каротеноиди, които им придават цветове от пурпурно, червено, кафяво, оранжево.

МетаболизъмРедактиране

Фотосинтезата се осъществява в реакционни центрове по клетъчната мембрана, която е вгъната навътре, образувайки сакчета, листове, цилиндри като увеличава площта за фотосинтеза.

Подобно на други фотосинтезиращи бактерии, пурпурните, не отделят кислород, защото като електронен донор (редуциращ агент) ползват други вещества, а не вода. В някои случаи това са сулфиди или елементарна сяра при пурпурните серни бактерии. Останалите с общото име не-серни пурпурни бактерии обикновено използват водород макар че е възможна употребата и на други електронни донори. Филогенетични изследвания по РНК на пурпурните бактерии показват, че те се съставени от отделни групи, които често са по-близки родствено с други нефотосинтезиращи протеобактерии, околкото една с друга.

ИсторияРедактиране

Пурпурните бактерии са първите открити, чийто краен продукт от фотосинтезата не е кислород.

ТаксономияРедактиране

Не-серните пурпурни бактерии се отнасят към групите алфа- и бета-протеобактерии, включващи:

Rhodospirillales
Rhodospirillaceae e.g. Rhodospirillum
Acetobacteraceae e.g. Rhodopila
Rhizobiales
Bradyrhizobiaceae e.g. Rhodopseudomonas palustris
Hyphomicrobiaceae e.g. Rhodomicrobium
Rhodobiaceae e.g. Rhodobium
Други семейства
Rhodobacteraceae e.g. Rhodobacter
Rhodocyclaceae e.g. Rhodocyclus
Comamonadaceae e.g. Rhodoferax

Пурпурните серни бактерии са включени в гама-протеобактериа. Приликите във фотосинтетичния им апарат подсказва за възможен общ произход на различните линии или е следствие от хоризонтален генетичен трансфер.

ИзточнициРедактиране

  1. D.A. Bryant & N.-U. Frigaard. Prokaryotic photosynthesis and phototrophy illuminated. // Trends Microbiol. 14 (11). Ноември 2006. DOI:10.1016/j.tim.2006.09.001. с. 488.