Пшент (от гръцки ψχεντ) се нарича Съставната корона в Древен Египет, представляваща комбинация между Червената корона на Долен Египет и Бялата корона на Горен Египет. Носенето на Съставната корона в Древен Египет символизира могъществото и властта на фараоните над целия Египет. [1] На двойната корона е изобразена кобра готова за атака, символизираща Уаджет (богинята-покровител на Долен Египет) и лешояд, символизиращ Нехбет (богинята-покровител на Горен Египет). Много от египетските фараони често са изобразявани само с една от короните, по-рядко се срещат сцени, в които носят Съставната корона (Пшент). Съставната корона смволизира властта на „Двете земи“ (Горен и Долен Египет).

Пръстен на Птолемей VI Филометор носещ Двойната корона-Пшент, 3 – 2 век пр.н.е.

Създаването на пшент е приписването на фараона от Първа династия Менес, но първия, който я е носил може би е бил Джет; скален надпис показва негови Хор да я носи.[2]

Бялата корона Хеджет
Червената корона Дешрет
Двойната корона Пшент

Източници редактиране

  1. Dunand, Françoise; Christiane Zivie-Coche, Gods and Men in Egypt: 3000 BCE to 395 CE, Cornell University Press 2004, pp.32f.
  2. Wilkinson, Toby A. H., Early Dynastic Egypt, Routledge 1999, p.196

Вижте също редактиране

 
Портал
Портал „Африка“ съдържа още много статии, свързани с Африка.
Можете да се включите към Уикипроект „Африка“.