Пълно вътрешно отражение

Пълно вътрешно отражение е явление в оптиката, частен случай на отражение и пречупване на светлина на границата между две среди.

Демонстрация на пълно вътрешно отражение

СъщностРедактиране

Когато светлината преминава от оптично по-плътна към оптично по-рядка среда (например от стъкло към въздух, от вода към въздух и т.н.) част от нея се отразява, а друга част преминава през по-плътната среда, като се пречупва. Каква част ще се отрази и каква ще се пречупи зависи от ъгъла на падане на светлинните (или слънчевите) лъчи спрямо разделителната повърхност. При определен ъгъл, наречен граничен когато се отразява цялата светлина, без да се пречупва, се получава пълно вътрешно отражение. Граничният ъгъл се определя с формулата:

 

където n1 и n2 са индексите на пречупване за двете среди като n2 е на оптично по-рядката.

В геометричната оптика явлението се обяснява в рамките на Закона на Снелиус. Считайки, че ъгълът на пречупване не може да превишава 90°, се получава, че при ъгъл на падане, чийто синус е по-голям от отношението на по-малкия показател на пречупване към по-големия, електромагнитната вълна трябва напълно да се отрази в първата среда.

ПриложениеРедактиране

Пълното вътрешно отражение се използва в оптическите уреди за промяна на посоката на светлинните снопове без загуба на светлина, в поставяните на шосетата и велосипедите светлоотразители и в оптичните влакна.

Пълното вътрешно отражение е причина за миражите, които се наблюдават в пустините или над нагретия асфалт на шосетата. В този случай най-нагрят и следователно най-рядък е приземният въздушен слой, с което се създават условия за пълно вътрешно отражение.

Вижте същоРедактиране