Пъпкуване е процес на безполово вегетативно размножаване. Характерен е за различни организми като животни (хидрите), торбестите гъби, дрожди и растенията. При този процес новите индивиди нарастват като пъпки от тялото на майчиния организъм. При него няма обмяна на генетична информация и новият индивид е пълно и точно копие на майчиния.

Вирусология редактиране

Във вирусологията пъпкуване се нарича форма на напускане на вирусните частици от инфектираната клетка през клетъчната мембрана. При процеса на пъпкуване клетката не се разрушава.

Растения редактиране

В ботаниката под пъпкуване се разбира образуването на пъпка. Тя представлява силно скъсена клонка и в зависимост от това какво се развива от тях са: листни, цветни и смесени. Пъпките представляват меристемна тъкан обвита с покривни люспи.