Равеника е средновековно селище или област по река Сперхей южно от град Ламия. Съществува неяснота не за местоположението, а какво точно се разбира под името, което се среща в пътеписа на Бенямин Туделски, който съобщава че в Равеница живеят 100 еврейски семейства. В Равеника се провеждат и два местни църковно-народни събора в годините 1209 и 1210, организирани от латинския константинополски император Анри Фландърски с цел изглаждане на противоречията между новите латински управители с духовенство и заварените местни такива в Елада. Името вероятно произлиза от българската дума равен, тоест равнина.

Вермахтът преминава през областта на Равеница - 23 април 1941 г.

През средновековието днешното градче Молос на 10 км източно от Термопилите се отъждествява със средището/селището на Равеника.[1]

БележкиРедактиране